Agile – metodyka zarządzania

Jak zorganizować pracę w firmie? Jak usprawnić proces komunikacji, zarówno miedzy firmą a klientem, jak i pomiędzy poszczególnymi pracownikami w firmie? Na to pytanie istnieje tylko jedna odpowiedź. Jest nią metodyka zarządzania projektami.

Projekty i zarządzanie nimi

Czym jednak jest ta metodyka? Najogólniej rzecz ujmując można powiedzieć, że jest to zbiór zasad, które opisują sposoby zarządzania pracą, tworzenia zespołów, dzielenia zadań, itp. Teoretycznie rzecz ujmując można to po prostu przeczytać i się wyuczyć. Jednak podobnie jak z kodeksem prawa, instrukcją obsługi, itd, zdecydowanie szybciej, łatwiej i sensowniej jest mieć nauczyciela, który poda nam gotowe rozwiązania.

Dlatego też warto inwestować w szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami. Zazwyczaj korzystamy z tych klasycznych, bardziej statycznych rodzajów metodyki. Opierają się one na podziale pracy, polepszeniu sprawności komunikacji pomiędzy poszczególnymi, wyszczególnieniu celów ogólnych i szczegółowych. Czasem jednakże mamy nieco inne projekty.

Agile – zarządzanie projektami

Każdy z przedsiębiorców słyszał zapewne nazwę Agile. Jest to jeden z typów metodyki. Skuteczny jest on w nieco innych sytuacjach niż klasyczne opisane powyżej. Tutaj bowiem nie ma ścisłych terminów, nie ma grup specjalistów, którzy działają niezależnie od siebie i oddzielnie. Ponadto dokumentacja jest ograniczona do minimum, a całość nastawiona jest na jak najlepsze spełnienie życzeń klienta.

W efekcie zespoły różnych specjalistów, niczym na konsyliach lekarskich pracują razem obok siebie, dyskutując i wspólnie podejmując decyzję pod okiem jednego kierownika, który jednakże nie jest stereotypową „osobą nad”. Taki zespół poprzez brak terminów jest elastyczny i spokojnie może zmienić zasady pracy, projekt a nawet rozpocząć coś od nowa.

Agile Project Management

Kogo zatem warto przeszkolić w zakresie tak niekonwencjonalnej metodyki? W każdej firmie znajdzie się z pewnością pewien zespół osób przeznaczony właśnie do takich zadań specjalnych. To może był jakiś dział reklamowy opracowujący reklamę, nim jeszcze ukaże się produkt i potem modyfikujący ją albo grupa tworząca projekt budynku, jeszcze przed ogłoszeniem regulaminu konkursu. Zadań, w których zastosowanie znajduje Agile jest naprawdę wiele. Tutaj wchodzą także wszelkie mniej schematyczne zawody, jak dziennikarstwo czy artystyczne prace.

Warto zatem przede wszystkim przeszkolić kierowników, którzy będą odpowiedzialni za takie projekty. Ponadto przyda się także wysłać na kurs Agile kierowników kadry IT oraz poszczególnych działów IT – to bowiem komórka, która często ma nietypowe zadania.

Szkolenia Agile – tylko zakończone certyfikatem

Na koniec warto jeszcze dodać, że jeśli decydujemy się wysłać pracowników na szkolenie, to zdecydowanie warto wybrać takie, które będzie zakończone egzaminem albo inną formą sprawdzania wiedzy oraz na którym uczestnicy otrzymają stosowny, akredytowany certyfikat. Firmą, która oferuje takie szkolenia jest bez wątpienia Inprogress. To grupa specjalistów, którzy poprowadzą ciekawie szkolenie! Dowiedź się więcej o szkoleniach Agile z Inprogress na stronie https://inprogress.pl/szkolenia/agile-scrum/agilepm/

Dodaj komentarz

*